ul. Oficerska 3, Wrocław

Blog

Skrzyżowania

Skrzyżowanie jest to przecięcie się  na jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia. Skrzyżowaniem nie jest przecięcie się drogi twardej z drogą gruntową,lub stanowiącą dojazd do obiektu przydrożnego.
Znaki występujące w obrębie skrzyżowań, związane z pierwszeństwem przejazdu:
  • STOP
  • USTĄP PIERWSZEŃSTWA
  • DROGA Z PIERWSZEŃSTWEM PRZEJAZDU
  • KONIEC DROGI Z PIERWSZEŃSTWEM PRZEJAZDU
hierarchia ważności na drodze:
  1. policja lub osoba upoważniona
  2. światła
  3. znaki
  4. przepisy ruchu drogowego
Skrzyżowanie musi być na tym samym poziomie (przykład: krawężnik i kostka brukowa)
Drogi dojazdowe i gruntowe nie są skrzyżowaniem.
MajorTree.pl | Turboszkoła © 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka Cookies