ul. Oficerska 3, Wrocław

Szkoła jazdyw Wrocław

Kategorie prawa jazdy

A - uprawnienia do kierowania motocyklem - wymagany wiek - 18 lat A1 - uprawnienia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125...

Aktualne przepisy rowerowe

1 Droga dla rowerów Nowelizacja dopuszcza korzystanie z dróg rowerowych przez rowery wielośladowe O co chodzi: Dotychczas rower trzykołowy, wąska riksza czy rower z dwukołową...

Prędkości

Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby...

Prawo jazdy 2011, zmiany

Jedną ze zmian jest to, że nie będzie już można redukować punktów karnych za pomocą kursów doszkalających Świeżo upieczeni kierowcy zostaną też objęci dwuletnim okresem...

Nowy taryfikator

Premier Donald Tusk dnia 20012011 r podpisał rozporządzenie „w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń” Wraz z powstaniem...

Pojazd

Szkoła jazdy Wrocław potrzebuje co najmniej jednego auta w każdym z zakresów kategorii prawa jazdy Określone to jest w zaświadczeniu o wpisie do rejestru przedsiębiorców...

Plac manewrowy

Szkoła jazdy Wrocław musi posiadać specjalnie przygotowany Plac manewrowy Musi to być chociaż jedna z poniższych powierzchni: betonowa asfaltowa kostkowa...

Warunki lokalowe

Szkoła jazdy Wrocław powinna spełniać wszelkie standardy dotyczące warunków lokalowych Musi posiadać biuro, w którym będą obsługiwani potencjalni klienci W takim pomieszczeniu...

Wyposażenie dydaktyczne

Wyposażenie dydaktyczne szkoły jazdy Wrocław musi spełniać określone warunki W ramach szkolenia przedsiębiorca musi posiadać tablicę do pisania oraz marker lub program komputerowy,...

load more
MajorTree.pl | Turboszkoła © 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka Cookies